Dit was de start van Stichting Jadana. Een stichting die deze twee verschillende werelden met elkaar in verbinding bracht vanuit gelijkwaardigheid en respect. Dit werk deed ik in nauwe samenwerking met het Dhulikhel Hospital in Nepal. Dit is een universitair ziekenhuis met 21 buitenposten in de geïsoleerde buitengebieden van Nepal daarnaast werden er 176 sjamanen bereid gevonden om aan de missie mee te werken.

Inmiddels is de stichting beëindigd maar ik richt me nog steeds o.a. op het ontwikkelen van trainingsmateriaal en vernieuwende zorgmodellen in de bestaande gezondheidszorg. Om zo voor beide werelden meer begrip en compassie te creëren. Het gaat over het bewust worden van elkaars waarden door het samenbrengen van beide werelden. Ik geloof niet dat het één beter is dan het andere maar dat juist de combinatie tussen beide de mensheid het beste kan dienen. Onder andere wordt er een boek ontwikkeld die wordt gebruikt als trainingsmateriaal voor de medische staf in de buitenposten.

Op Lokatie

lezing: Best of Both Worlds

Sinds kort geef ik lezingen over het samenbrengen van Inheemse Sjamanistische kennis met de Westerse kennis in de gezondheidszorg. Hoe deze verschillende werelden elkaar kunnen versterken. Een inspirerend verhaal dat gaat over vrij durven denken, over werelden die nu wellicht nog vreemd aanvoelen te onderzoeken en van elkaar te leren. De lezing is vol met bijzondere verhalen over de mensen in Nepal. Hoe een universitair ziekenhuis in het Himalaya gebergte openstaat voor honderden jaren oude inheemse kennis van de sjamanen en hoe dit zich in combinatie met westerse gezondheidszorg ontwikkelt tot een nieuwe & betere manier van zorg.

Ideaal voor congressen of events over zorg, spiritualiteit, alternatieve geneeskunde, bewustwording of innovatie.

©[2018] MoonHeart Commissieweg 2 7957 ND De Wijk - KvK nummer: 73435287

 

WebDesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?